Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti upotrebe web stranice koala.si
U ovom dijelu određena su prava i obaveze vlasnika i korisnika web stranice koala.si. Određen je također način i uvjeti upotrebe sadržaja i funkcionalnosti navedene web stranice. Pristupom na koala.si korisnici potvrđuju da su upoznati s uvjetima, da se s njima slažu i obavezuju ih se pridržavati. Propisani opći uvjeti vrijede za web stranicu u cjelini.
Vlasnik stranice može promijeniti opće uvjete. Promjene postaju valjane i obavezujuće za korisnike jedan dan nakon objave na web stranici koala.si. Vlasnik će korisnike ažurno obavještavati o promjeni općih uvjeta.

Ograničenja osobne i nekomercijalne upotrebe
Podatke sa web stranice koala.si korisnici smiju upotrebljavati samo za osobnu i nekomercijalnu namjenu. Zabranjeno je mijenjanje, kopiranje, distribucija, prikazivanje, izvođenje, emitiranje, umnožavanje, objavljivanje, licenciranje, stvaranje izvedenica, prenošenje ili prodavanje bilo kojih podataka, programske opreme, proizvoda ili usluga, koji su dio web stranice. Suprotno je dozvoljeno samo uz pisanu dozvolu vlasnika web stranice.

Zaštita privatnosti
Kada korisnik otvori korisnički račun, mora upisati sve tražene podatke. Podaci moraju biti točni i pravilni. Ako korisnik želi pristupiti sustavu, mora unijeti pravilno korisničko ime i lozinku. Vlasnik stranice garantira prikladan nadzor nad čuvanjem i upravljanjem tim podacima. Vlasnik stranice garantira zaštitu podataka i osobne podatke će koristiti sukladno važećim zakonima i Pravilniku o zaštiti osobnih podataka.

Ograničenje odgovornosti
Za sve aktivnosti koje se dogode na određenom korisničkom računu odgovoran je njegov vlasnik. Ako se dogodi da netko neovlašteno koristi korisnički račun (ili postoji opravdana sumnja), mora o tome odmah obavijestiti vlasnika web stranice koala.si. Vlasnik stranice nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak koju korisnik može pretrpjeti zbog neovlaštene upotrebe njegovog računa i lozinke. Korisnik se obvezuje da će web stranicu koala.si koristiti u skladu sa spomenutim uvjetima upotrebe, da će čuvati tajnost lozinke i poštovati pravila i obavijesti koji će biti objavljeni na web stranici.

Nezakonita ili zabranjena upotreba
Korisniku nije dozvoljeno neovlašteno pristupiti na web stranicu koala.si, na računalni sustav, s njim povezanu mrežu ili do podataka drugih korisnika.

Prikupljanje osobnih podataka
Kada korisnik otvori korisnički račun, mora u polja unijeti određene podatke koji se od njega zahtijevaju, a također i podatke čiji unos nije obavezan. Svoje podatke korisnik može uređivati i mijenjati nakon prijave. Web stranica koala.si u bazu podataka privremeno bilježi postojeće zapise s namjenom poboljšanja učinkovitost i pouzdanosti rada. Nakon odjave iz jedinstvenog aplikacijskog sustava ili nakon isteka vremena korisničke sesije, ti se podaci brišu iz baze podataka. U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnim podataka, vlasnik garantira da će osobne podatke koristiti za funkcioniranje i održavanje njihovog računa i za omogućavanje usluga web stranice koala.si.

Narudžbe

Potvrda narudžbe
Vlasnik narudžbe pregledava u roku od najduže 48 sati, provjerava dobavljivost i narudžbu potvrđuje ili s razlogom odbija. Vlasnik zadržava pravo da kontaktira korisnika na njegov broj telefona. Nakon potvrde narudžbe, ponuđač obavještava kupca elektronskom poštom o predviđenom roku isporuke.

Troškovi naručivanja i dostave i dostava
Sve proizvode naručene na web stranici Skijaška oprema dostavljamo na željenu adresu na području Slovenije. Troškovi komunikacija (naručivanje telefonom i internetom) ne razlikuju se od uobičajenih tarifa koje kupac inače plaća.

Načini plaćanja
Kupac može platiti naručene proizvode gotovinom pri preuzimanju narudžbe na željenoj lokaciji ili pri osobnom preuzimanju u trgovini Koala.
Naručene proizvode kupac je dužan preuzeti i platiti u gotovini dostavljaču.
Nakon preuzimanja, kupac je dužan provjeriti količinu i kvalitetu naručenih proizvoda i svojim potpisom potvrditi količinski i kvalitativno preuzimanje.
Na web stranici koala.si možete platiti na sljedeće načine:
plaćanje pri isporuci,
osobno preuzimanje.

Osobno preuzimanje:
Proizvode koje ste naručili u web trgovini Skijaška oprema, možete preuzeti kod nas u trgovini Koala Tim d.o.o., Ulica Antona Tomšiča 11, 1294 Višnja Gora, gdje također plaćate gotovinom.

Dostava
Narudžbe zaprimljene do 12, 00 sati radnim danom i koje sadrže proizvode koji su na zalihi u trgovini, bit će poslane kupcu isti dan, a najkasnije u roku od 48 sati. Rok dostave na području Slovenije je maksimalno 4 radna dana od dana potvrde narudžbe.
Opremu naručujemo svaki tjedan i trudimo se željeni proizvodi što prije dođu do vas. Ukoliko željeni proizvod nije na zalihi, narudžba se odbija, a kupac obavještava o mogućem roku isporuke.

Otkazivanje narudžbe
Kad kupac potvrdi narudžbu ona se arhivira u bazi narudžbi web stranice. Kupac može, u bilo kojem trenutku, prije otpreme otkazati svoju narudžbu telefonski ili pisanim putem elektronskom poštom, osim ako se radi o proizvodu koji je izrađen po točnim uputama kupca ili je prilagođen njegovim osobnim potrebama.
Pri prodaji proizvoda putem pošte, kupac ima pravo unutar četrnaest (14) dana od prijema pošiljke, trgovini vratiti proizvod uz nedvosmislenu izjavu da odustaje od narudžbe, osim ako se radi o proizvodu koji je izrađen po točnim uputama kupca ili je prilagođen njegovim osobnim potrebama.
Ako je kupac proizvod već primio i odustaje od narudžbe, mora ga u nepromijenjenoj količini poslati web trgovini u roku od četrnaest (14) dana s izjavom iz prethodnog članka. Ako je vraćeni proizvod uništen, pokvaren, oštećen, izgubljen ili je količina smanjena, kupac je dužan vratiti odštetu u visini smanjene vrijednosti proizvoda.
Troškove povrata snosi kupac. Prodavač snosi troškove povrata samo za proizvode koji nisu primjereniza slanje poštom.

Povrat novca
U slučaju povrata novca, kupac dostavlja broj bankovnog računa. Novac vraćamo u roku od 14 dana.

Reklamacije
Ukoliko proizvod nema karakteristike koje je prodavač izričito iznio, ako je prodavač poslao pogrešne proizvode, u pogrešnoj količini ili boji ili proizvode koji drugačije odstupaju od kupčeve narudžbe, kupac proizvode može reklamirati. Uz prethodni dogovor s prodavačem, proizvod se može vratiti poštom ili osobno donijeti u trgovinu.

Garancija
Proizvođač je u skladu sa zakonom dužan kupcu dati garanciju za besprijekorno funkcioniranje kupljenih proizvoda. Kupac garanciju može ostvariti neposredno kod proizvođača ili u njegovom ovlaštenom servisu. Kupac ostvaruje garanciju uz garantni list i račun prodavača.
Proizvođač je dužan obaviti popravak u roku od 45 dana od prijema robe. U suprotnom, dužan je proizvod zamijeniti drugim, jednakovrijednim i besprijekornim proizvodom.
Kupac garanciju može ostvariti i kod prodavača, pod istim uvjetima iz prethodnog stavka.
Vraćanje proizvoda u garancijo odvija se u skladu s uvjetima koje proizvođač navodi u garantnom listu.
Ukoliko želite pošiljku vratiti na naš trošak potreban je prethodni dogovor.

Stvarna greška
Prodavač mora kupcu isporučiti proizvode u skladu s ugovorom i odgovara za stvarne greške u ispunjenju ugovora.
Potrošač može ostvariti svoja prava iz razloga stvarne greške, ako o njoj obavijesti prodavača u roku od dva mjeseca od dana kad je greška otkrivena.
Potrošač mora u obavijesti o grešci detaljno opisati grešku i prodavaču omogućiti da pregleda proizvod.
Obavijest o grešci potrošač može dostaviti prodavaču osobno, o čemu prodavač mora izdati potvrdu ili je može poslati u trgovinu gdje je proizvod kupljen ili preko zastupnika prodavača s kojim je sklopio ugovor.
Prodavač ne odgovara za stvarne greške na proizvodu koje se pojave nakon isteka dvije godine od isporuke. Ako se greška na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od isporuke, smatra se da je greška postojala već u vrijeme isporuke. Potrošač koji na pravilan način obavijesti prodavača o grešci, ima pravo od prodavača zahtijevati sljedeće:
da otkloni grešku na proizvodu ili
vrati dio plaćenog iznosa razmjerno grešci ili
proizvod s greškom zamijeni novim besprijekornim proizvodom ili
vrati plaćeni iznos.

U svakom slučaju, potrošač ima pravo tražiti od prodavača povrat štete, osobito povrat troškova materijala, rezervnih dijelova, prijenosa ili prijevoza proizvoda koji nastanu zbog ispunjenja obaveza iz prijašnjeg stavka ovog članka.
Prava potrošača iz prvog stavka prestaju protekom dvije godine od dana kad je o stvarnoj grešci obaviješten prodavač.

Pritužbe i sporovi
Ukoliko proizvod nema karakteristike koje je prodavač izričito iznio, ako je prodavač poslao pogrešne proizvode, u pogrešnoj količini ili boji ili proizvode koji drugačije odstupaju od kupčeve narudžbe, kupac proizvode može reklamirati kod prodavača, koji mora u roku od 5 radnih dana potvrditi da je zaprimio pritužbu i potom kupca obavijestiti o tijeku postupka s pritužbom. Prodavač će se potruditi da se možebitni spor riješi brzo i sporazumno.
Pritužba se podnosi na e-mail adresu koala@koala.si ili pisanim putem na adresu poduzeća Koala Tim d.o.o., Ulica Antona Tomšiča 11, 1294 Višnja Gora.
Izvan sudsko rješavanje potrošačkih sporova
Sukladno zakonskim normama Koala Tim d.o.o. ne priznaje nikakve izvođače izvan sudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležne za rješavanje potrošačkih sporova koje potrošač može pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvan sudskom rješavanju potrošačkih sporova.
Sukladno zakonskim odredbama Koala Tim d.o.o. objavljuje poveznicu na on line platformu za rješavanje o potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je dostupna potrošačima na poveznici https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Opće informacije
Sadržaj web stranice koala.si je autorsko djelo, osim sadržaja kojeg unose korisnici. Sva prava su zadržana.
Pitanja u vezi s Općim uvjetima upotrebe web stranice koala.si, korisnici mogu poslati na e-mail adresu koala@koala.si.
Zadržavamo pravo na pogreške u tipkanju.
Podaci o poduzeću:
Koala Tim d.o.o.
Ulica Antona Tomšiča 11
1294 Višnja Gora
Email: koala@koala.si
Telefon: +386 (0)41 791 888
Telefon: +386 (0)41 721 888
Poslovni račun:
SI56 0204 1025 5656 594, otvoren kod NLB d.d.
Identifikacijski PDV broj: SI56896581
Matični broj.: 2189119000
Registriran pri: Okružni sud u Ljubljani
Broj upisa: 14397100
Broj sudskog registra: 2015/53872